Aplikasi E-Survey dengan Geolocation

Feature Aplikasi :

  • Pendataan berbasis geolocation
  • Menggunakan  aplikasi mobile (android)
  • Pentitikan koordinat lokasi
  • Aplikasi server untuk melihat rekap data survey
  • Tampilan peta menggunakan google maps

Gallery E-Survey

Gallery Admin

brillian

Leave a Reply

%d bloggers like this: